فیلم/ استاد فدایی ، شاعر طبسی دار فانی را وداع گفت

استاد محمدحسین فدایی شاعر برجسته طبسی و سراینده کتاب‌های شعر لبخند کویر، گنج سعادت، حدیث کساء،…