یک کارت زرد گرفتیم باز هم بگیریم عیبی ندارد/ دکتر روحانی جلودار است

وزیر ارشاد در بازدید از محل تصویربرداری مسابقه «ستاره 20» درباره کارت زردی که مجلس به…