گزارش تصویری / کارگران معدن زغال سنگ طبس -۲

کارگران محروم معدن زغال سنگ طبس در عمق ۳۰۰ متری زمین و در دو شیفت کاری…