وظایف کارگروه تخصصی فرهنگی – اجتماعی شهرستان طبس تبیین شد

با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، معاون مدیرکل بازرسی استان یزد و اعضای…