کتاب واقعه طبس – طبس نیوز

«واقعه طبس» کتاب شد

اولین کتاب پژوهشی با موضوع «واقعه طبس» به همت دفتر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی حوزه هنری…

دفتر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی روایت‌گر «واقعه طبس» شد

دفتر تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در راستای فعالیت‌های خود به تازگی به تالیف درباره واقعه طبس…