کسب رتبه اول مسکن مهر اردکان تکذیب شد/ پروژه ای که ندرخشید

خبرگزاری مهر: در حالی خبر کسب رتبه اول مسکن مهر اردکان رسانه ای شد که پس…