کشتن جن در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان + عکس

به تازگی عکسی باشایعه "کشتن جن در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان" در فضای مجازی…