برگشت ۸۷۰ میلیون ریال به حساب شاکی با اقدام به‌ موقع پلیس فتا

رئیس پلیس فتا استان از کشف پرونده‌ای میلیونی که از طریق پیامک جعلی سامانه ثنا اتفاق…

دوستی که در فضای مجازی ۲ میلیارد ریال آب خورد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان از دستگیری فردی که با تهدید به انتشار…