کیلب ماپین: علی‌رغم همه اقدامات پَست دولت من با ایرانی‌ها، رفتار آن‌ها با من مهمان‌نوازانه بود

کلیب ماپین یک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی آمریکایی است. او می‌گوید: از پیوستن به افق‌نو احساس…