کمک داوطلبانه اولیا به مدارس خراسان‌جنوبی ۴۰ هزار تومان تصویب شد

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه این نهاد نمی تواند با بودجه دولتی اداره…