کمک ۱۵ میلیارد ریالی مردمان خطه کویر به عتبات عالیات

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی گفت: مردم ولایت‌مدار استان از ابتدای امسال تاکنون بالغ…