کمیته امداد ، طبس نیوز ، طبس – طبس نیوز

مدیر جدید کمیته امداد طبس معرفی شد

طبس نیوز، مدیر جدید کمیته امداد خمینی(ره) شهرستان طبس معرفی شد.