درآمد زکات استان یزد به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است

یزد – ایلنا: درآمد زکات استان یزد به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است. به گزارش ایلنا…