کمیته امداد طبس، رفیعی طبس، رییس کمیته امداد طبس. – طبس نیوز

۸۰ نفر متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در طبس

طبس نیوز- رییس کمیته امداد امام خمینی با بیان اینکه ۸۰ نفر جهت احداث نیروگاه خورشیدی…