کمیته توسعه معارف قرآنی طبس – طبس نیوز

جلسه کمیته توسعه معارف قرآنی شهرستان طبس برگزار شد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی طبس، دومین جلسه کمیته توسعه معارف قرآنی این شهرستان را برگزار…