کنگره جراحان کشور در بهار سال ۹۴ در شهرستان طبس برگزار می شود

دکتر سیدضیاء حقی که از نخبگان طبسی است از برگزاری کنگره جراحان کشور در بهار 94…