صعود کوهنوردان طبسی به سومین قله بلند ایران

جمعی از اعضای باشگاه کوهنوردی پایار طبس به سومین قله بلند ایران به ارتفاع 4811 متر…