افتتاح ۲۱۱ طرح خوداشتغالی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد

احمد رفیعی مدیر کمیته امداد گفت: 211 طرح خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد طبس با اعتبار…

اهدای جهیزیه به ۹۰ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد طبس

مدیر کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) شهرستان طبس از اهدای جهیزیه به ۹۰ نوعروس تحت حمایت…