گاز رسانی به طبس – طبس نیوز

عبور از ۸ زمستان در طبس با وعده روشنایی مشعل گاز

گاز رسانی به طبس از مصوبه‌های سفر اول دولت نهم به یزد است، حدود ۸ سال…

تسریع در روند گاز‌رسانی خواسته شهروندان طبسی

«منزل ما دیوار به دیوار فرمانداری و روبه روی شهرداری طبس است»، «با این که خیابان…