جزئیات تازه از افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین / سناریوی گرانی‌ها به دولت رفت

مسئولان مختلف وزارت نفت و نیرو با اشاره به ارسال سناریوهای جدید افزایش قیمت حامل‌های مختلف…