دولت به نانوایی‌ها اجازه داد از امروز تا ۳۰درصد گران کنند

نوبخت با اشاره به موضوع افزایش قیمت نان در کشور گفت: دولت هیچ تصمیمی برای افزایش…