بارش ۴.۹میلیمتری باران در ۲۴ ساعت گذشته در طبس

کارشناس اداره ‌کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در 24 ساعت گذشته سربیشه با سه درجه سانتیگراد…