تقاضای بالا و عرضه پایین محصولات کشاورزی مشکلاتی را ایجاد کرده‌ است

امام جمعه طبس گفت: در جامعه امروزی به دلیل تقاضای بالای مردم و عرضه پایین محصولات…