وجود ۱۱۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه‌ های طبس

وی با اشاره به تعداد کتاب‌ های موجود در کتابخانه‌ های عمومی طبس ادامه داد: تعداد…