وجود ۷ هزار جلد کتاب در کتابخانه دانشگاه پیام‌ نور طبس

رئیس دانشگاه پیام‌ نور طبس با بیان اینکه یک‌ هزار و 200 نفر در این کتابخانه…