قنات‌ها شرمسار لب‌های تشنه کویر/ ۶۰۰ رشته قنات خراسان جنوبی خشک شد

درحالیکه آب آشامیدنی تعداد زیادی از روستاهای خراسان جنوبی از چشمه‌ها تامین می‌شود با شدت گرفتن…