میدان شهید جعفری در منطقه دیهشک طبس افتتاح شد

برای تصحیح تقاطع دیشهک به سمت خیابان ۱۵ خرداد و احداث میدان شهید جعفری، هزینه‌ای بالغ…