۱۸ میلیارد تومان برای انتقال گاز به عشق آباد طبس سرمایه گذاری می‌شود

نماینده طبس در مجلس گفت: طرح انتقال گاز عشق آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد…