چاپ این خبر

کاروان یوز توسط مسئولین طبس بدرقه شد

کاروان یوز توسط مسئولین طبس بدرقه شد
طبس نیوز: 

مسئولین طبس از جمله معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس کاروان یوز را بدرقه کردند.

به گزارش طبس نیوز، کاروان یوز از امروز سفر خود را از طبس به سمت کرمان وجنوب کشور آغاز میکند.

مسئولین طبس از جمله معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس این کاروان را بدرقه کردند.

شایان ذکر است بهمن نجفی محیط بان بازنشسته طبسی که اکنون همکار افتخاری پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است برای حمایت از گونه در حال انقراض یوزپلنگ کاروان تبلیغی که دور تا دور آن عکس یوز ایرانی است را با هزینه شخصی راه اندازی کرده است.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/about-tabas/nature-and-rural/news-id=34909