طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

گزارش تصویری/ جاری شدن سیل در روستای ملوند طبس

پس از بارندگی های شب گذشته امروز در بخش هایی از شهرستان طبس از جمله روستای ملوند سیل جاری شد.

تصاویر دریافتی از صفرعلی غلامی
سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند