چاپ این خبر

گزارش تصویری/ جاری شدن سیل در روستای ملوند طبس

گزارش تصویری/ جاری شدن سیل در روستای ملوند طبس
طبس نیوز: 

پس از بارندگی های شب گذشته امروز در بخش هایی از شهرستان طبس از جمله روستای ملوند سیل جاری شد.

تصاویر دریافتی از صفرعلی غلامی
سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

سیل ملوند

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/general/news-id=38153