طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

اردوی خبرنگاران در خرو به همت سپاه ناحیه طبس

اردوی تفریحی اصحاب رسانه به منظور پاسداشت روز خبرنگار در روستای خرو به همت سپاه ناحیه طبس برگزار شد.

به گزارش طبس نیوز، اردوی خبرنگاران و اصحاب رسانه طبس در خرو به همت سپاه ناحیه طبس برگزار شد.

نشست خبری، کوهپیمایی، جلسه گفتگو و مسابقه از برنامه های این اردو بود.