چاپ این خبر

اردوی خبرنگاران در خرو به همت سپاه ناحیه طبس

اردوی خبرنگاران در خرو به همت سپاه ناحیه طبس
طبس نیوز: 

اردوی تفریحی اصحاب رسانه به منظور پاسداشت روز خبرنگار در روستای خرو به همت سپاه ناحیه طبس برگزار شد.

به گزارش طبس نیوز، اردوی خبرنگاران و اصحاب رسانه طبس در خرو به همت سپاه ناحیه طبس برگزار شد.

نشست خبری، کوهپیمایی، جلسه گفتگو و مسابقه از برنامه های این اردو بود.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/general/news-id=50519