درود خدا بر شما مردان بیدار و سخت کوش که آرامش را برای این مرز و بوم به ارمغان آورده اید خداوند یارتان