طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

شهرداری طبس

درآمدهای پایدار و سرمایه گذاری در ظرفیت‌ها تنها راه خروج شهرداری‌ها از رکود

معاون مدیرکل امور شهری استانداری خراسان جنوبی گفت: تنها راه خروج شهرداری‌ها از رکود اقتصادی، توجه به درآمدهای پایدار و سرمایه‌گذاری بر ظرفیت شهرستان‌ است.

به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز، محسن عدل معاون مدیرکل امور شهری استانداری خراسان جنوبی با حضور سرزده در شهرداری طبس، به برخی موارد اداری و عمرانی رسیدگی کرد.

معاون دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در این سفر از پروژه در حال احداث پاساژ طبسیان بازدید کرد.

مهندس عدل ضمن بررسی مراحل احداث این مجموعه تجاری شهرداری طبس بر تقویت کیفیت بنا بر اساس اصول مهندسی شهرسازی و رعایت هزینه‌ها بر اساس صرفه و صلاح شهرداری طبس تاکید کرد.

وی همچنین با حضور در ساختمان اداری شهرداری طبس ضمن نشست مشترک با محمدرضا شفیعیان جانشین شهردار و مسئول امور اداری شهرداری طبس در جریان برخی مشکلات قرار گرفت.

معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در جمع کارکنان شهرداری طبس تاکید کرد: تنها راه خروج شهرداری‌ها از رکود اقتصادی، توجه به درآمدهای پایدار و سرمایه‌گذاری بر ظرفیت شهرستان‌ است.

عدل تاکید کرد: کارکنان شهرداری با رعایت احترام شهروندان در راستای وصول درآمد و حقوق شهرداری تلاش کنند و در این زمینه هیچ‌گونه مماشتی پذیرفته نیست.

این مقام مسئول ضمن گفتگوی تخصصی با مدیران عمران، درآمد و حراست با کارکنان شهرداری طبس نسبت به مسائل حوزه کاری گفتگو کرد.

بررسی مسائل مالی و گفتگو با سیده سمیه افشار ایمانی مدیر امور مالی شهرداری طبس از دیگر برنامه‌های مهندس عدل بود.