سلام. این طرح هیچ دردی از آشفته بازار مسکن و اجاره دوا نمیکنه جز اینکه جیب دلال و و سردفتران اسناد رو پر پولتر کنه..!!! دلال کار خودشو میکنه و اینجا بجای بنگاه با دفتر اسناد کار میکنه. چیزی که ما در نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد به عینه شاهدش هستیم. پس لطفا بجای طرحهای بی ثمر دست دلالان کد دار بازار رو قطع کنید.