طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

حس‌گر حفاظت پیرامونی ناشی از حرکت انسان ساخته شد

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران موفق به ساخت دستگاه حس‌گر حفاظت پیرامونی ناشی از حرکت انسان شد و گفت: این دستگاه امواج ناشی از حرکت…

عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران موفق به ساخت دستگاه حس‌گر حفاظت پیرامونی ناشی از حرکت انسان شد و گفت: این دستگاه امواج ناشی از حرکت انسان در نقاط حساس را شناسایی می‌کند.

لینک منبع خبر