طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

بانک کشاورزی از ورود فن‌آوری به بخش تامین امنیت غذایی کشور حمایت جدی می‌کند

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت:تکنولوژی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود اما به دنبال توسعه و افزایش ورود آن به این بخش هستیم و بانک کشاورزی حمایت…

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت:تکنولوژی در بخش کشاورزی استفاده می‌شود اما به دنبال توسعه و افزایش ورود آن به این بخش هستیم و بانک کشاورزی حمایت جدی خواهد کرد.

لینک منبع خبر