طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

تفکیک بودجه دفاعی به دو بخش اصلی و از درآمدهای مازاد موجب ابهام شده است

سردار رضا طلائی نیک گفت: تفکیک بودجه دفاعی به دو بخش اصلی و از درآمدهای مازاد موجب ابهام شده است. لینک منبع خبر

سردار رضا طلائی نیک گفت: تفکیک بودجه دفاعی به دو بخش اصلی و از درآمدهای مازاد موجب ابهام شده است.

لینک منبع خبر