طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

استانداری خراسان شمالی پیشرو در برگزاری نمایشگاه شکوه انقلاب اسلامی

نمایشگاه استانداری خراسان شمالی متولی برگزاری نمایشگاه شکوه انقلاب اسلامی است و از تمامی دستگاه های استان برای به نمایش گذاردن دستاوردهای انقلاب اسلامی دعوت…

نمایشگاه استانداری خراسان شمالی متولی برگزاری نمایشگاه شکوه انقلاب اسلامی است و از تمامی دستگاه های استان برای به نمایش گذاردن دستاوردهای انقلاب اسلامی دعوت کرده است.

لینک منبع خبر