چاپ این خبر

فیلم/ نظر مردم طبس درباره حرف های ترامپ راجع به ایران!

فیلم/ نظر مردم طبس درباره حرف های ترامپ راجع به ایران!
طبس نیوز: 

ترامپ در هفته های گذشته سخنان زیادی را علیه ایران و عدم پایبندی کشورمان به برجام و تحریم های سپاه پاسداران و … به زبان آورده است که نظر مردم طبس را در باره این سخنان رئیس جمهور آمریکا جویا شدیم.

فیلم:

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/political/news-id=55962