طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

راهپیمایی روز قدس طبس

انزجار مردم طبس از فتنه گران اغتشاشگر

طبسی ها امروز برای دفاع از مملکت اسلامی و پشتیبانی از ولایت فقیه به میدان آمدند و فریاد مرگ بر فتنه گر سر دادند.

به گزارش طبس نیوز، امروز مردم طبس آزمونی دیگر را با افتخار و پیروزمندانه پشت سر گزاردند.

مشتان گره کرده آنها در انزجار از فرصت طلبان اغتشاشگر و فریادهای مرگ بر فتنه گر آنان اعلام حمایتی از نظام اسلامیشان داشت.

مردمی که فکرش هم نمیکردند که اینچین دشمن در کمین است که حتی برای حقمان به دنبال فرصت است که زهر خود را بریزد.

مردم طبس امروز نشان دادند که پای انقلابی که آبیاری شده از خون هزاران شهید است جانانه ایستاده اند.

در میان مردم مسئولین دولتی نیز بودند و در گپ و گفتی که با آنها داشتیم بر مشکلات معیشتی اذعان داشتند و یادآور شدند که به بهانه این نباید اجازه موج سواری بیگانگان بدهیم.

ولایت، اسلام و نظام و ارزش های اسلامی خطوط قرمز این ملت است آن را ساده به دست نیاورند که به آشوبی از دستش بدهند.