جهنم در اردیبهشت سروده پریزاد طبسی

عباسعلی قادری شاعر و طنزپرداز طبسی سالروز تولدش همزمان با ۵ اردیبهشت سال ۵۹ روز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس است که به این مناسبت شعری را به نام« جهنم در اردیبهشت» سروده است.

به گزارش طبس نیوز، عباسعلی قادری شاعر و طنزپرداز طبسی که سالروز تولدش همزمان با ۵ اردیبهشت سال ۵۹ روز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس است که به این مناسبت شعری را سروده به نام « جهنم در اردیبهشت» که تقدیم به مخاطبین محترم طبس نیوز می شود.

خوار است دشمن ما وحشی است گرچه خویَش
این گرگ بسته از میش پشمینه ای به رویَش

در سر هوای غارت با چنگ های تیزش
شیرین بوَد زبانش نرم است گفتگویش

در نزد ما عقابان باشد چو جوجه کرکس
این جوجه تیغ دارد خار است کرک و مویش

روباه بود  و مکار  نیشش مثال عقرب
زالو صفت همیشه خون است در سبویش

طماع ،چشم ناپاک بر خاک پاک میدوخت
شن مثل سوزن و کرد تاریک  کور سویش

طیاره ها زمین گیر بشکست بال پرواز
پر را گشود ابابیل سجیل زد به رویش

در آرزو چه قصری بر روی آب میساخت
طغیان ماسه ها کرد ویرانه آرزویش

اینجا زمین گرم است آبش فقط سراب است
اما سراب بنمود آبی عجب به جویش

اردیبهشت ما شد ابلیس را جهنم
میسوخت روی شیطان می ریخت آبرویش

شیطان که غبغبش را  از باد کبر پر کرد
یاد طبس  همیشه بغضیست  در گلویش

پریزاد طبسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.