وضع راه های طبس

وضع راه های طبس

مرکز مدیریت راههای کشور : محورطبس – اصفهان  به علت اجرای عملیات راهسازی حدفاصل کیلومتر ۴۰ الی ۴۲ ، ازروز شنبه به تاریخ ۳ دی  بمدت ۲ ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات ۸ الی ۱۶ بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محورعشق آباد- بردسکن به علت اجرای عملیات راهداری حدفاصل کیلومتر ۶۰ الی ۶۷ ازروز شنبه به تاریخ ۳ دی لغایت ۲۰ اسفندماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات ۸ الی ۱۶ بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

محور دیهوک – راور به علت اجرای عملیات تکمیلی قطعه دوم حدفاصل کیلومتر ۱۸۹ الی ۱۹۲ از روز شنبه به تاریخ ۱۲ آذرماه بمدت ۳ ماه تردد وسایل نقلیه   درمحل اجرای عملیات با محدودیت و ازطریق مسیر انحرافی احداث شده انجام می شود

محوردیهوک – طبس حدفاصل کیلومتر۲۰ الی ۵۰ به علت اجرای عملیات شانه سازی، اصلاح شیب شیروانی و تعویض علائم از تاریخ ۱۵ آبان بمدت ۳ ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۷ الی ۱۵ به غیراز روزهای تعطیل بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − هجده =