استخدام پیمانی در شهرداری طبس – طبس نیوز

استخدام پیمانی در شهرداری طبس

شهرداری های خراسان جنوبی از بین متقاضیان جویای کار واجد شرایط استخدام پیمانی می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی طبس، استانداری خراسان جنوبى برای تامین نیروی انسانى موردنیاز شهردارى هاى آرین شهر ، ارسک ، اسفدن ، اسدیه ، اسلامیه ، بیرجند ، خضرى دشت بیاض، خوسف، حاجى آباد ، سه قلعه ، فردوس، سرایان ، قاین ، قهستان ، گزیک دیهوک ، زهان ، طبس مسینا ، طبس گلشن ، مود ، نیمبلوک و نهبندان از محل مجوز استخدامى شماره ۱۶۶۱۸۱ تاریخ ۱۸ / ۰۷ / ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزى کشور و مصوبه شماره ۳۳۳۶۱ مورخ ۲۹ / ۰۷ / ۹۴ شوراى توسعه مدیریت و سرمایه انسانى شهردارى ها و دهیارى هاى کشور، تعداد ۶۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمند ی های تخصصى و مصاحبه یا آزمون عملى (براى مشاغل غیر آتش نشانى مصاحبه و براى مشاغل آتش نشانى برگزارى آزمون عملى) و گزینش به صورت پیمانى به شرح زیر استخدام مى نماید.

الف) شرایط عمومی:

۱– داشتن حداکثرسن به شرح ذیل در اولین روز ثبت نام :
براى دواطلبین کلیه رشته ها به جز مشاغل آتش نشانى سى و پنج سال
براى داوطلبین آتش نشان (راننده وسایط نقلیه تندروى سنگین) حداکثر سى سال
براى داوطلبین کاردان آتش نشان حداکثر بیست و پنج سال
۲ – داشتن تابعیت ایران
۳ – دارا بودن کارت پایان خدمت یا کارت معافیت قانونى دائم برای مردان در زمان ثبت نام۴ – عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانى
۵ – نداشتن سابقه محکومیت جزایى مؤثر
۶ – نداشتن ممنوعیت استخدام در دستگاه هاى اجرایى به موجب آراى مراجع قانونى
۷ – داشتن سلامت جسمانى و روانى و توانایى برای انجام کارى که درآن شغل استخدام مى شود
-۸ دارا بودن مدرک تحصیلى مطابق مندرجات ستون شرایط احراز تعیین شده براى هر رشته شغلى
۹ – اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکى از ادیان شناخته شده در قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران
-۱۰ التزام به قانون اساسى جمهوری اسلامى ایران
تبصره ۱- داوطلبان رشته شغلى راننده وسایط نقلیه تندرو سنگین (برای تصدی پست آتش نشان راننده سنگین) مى بایست علاوه بر مدرک تحصیلى ذکر شده در شرایط احراز دارای گواهینامه رانندگى پایه یک و داوطلبان رشته شغلى کاردان آتش نشانى نیز مى بایست علاوه بر مدرک تحصیلى ذکر شده در شرایط احراز داراى گواهینامه رانندگى پایه دو ( یا پایه سوم ، ب ۱ و ب ۲) در زمان ثبت نام باشند.
تبصره ۲- شرکت شهرداران و دهیاران فعلى به شرط دارابودن شرایط مربوط در آزمون استخدامى بلامانع است.
تبصره ۳- کارکنان قراردادی واحدهای آتش نشانى و سازمانهاى آتش نشانى شهرداری ها و کارکنان شرکت های طرف قرارداد با شهرداری در صورت اشتغال در واحدها و یا سازمان هاى آتش نشانى که تا قبل از سال ۱۳۹۰ به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه اشتغال دارند ، مى توانند با مدرک تحصیلى پایان دوره متوسطه صرفا در آزمون رشته هاى شغلى آتش نشان شرکت نمایند.
تبصره ۴- داوطلبان رشته شغلى راننده وسائط نقلیه تندرو سنگین مى توانند با مدرک تحصیلى پایان دوره متوسطه در آزمون رشته مذکور شرکت نمایند.
ب – شرایط اختصاصى
۱ – داوطلبانى که دارای کارت معافیت پزشکى مى باشند و همچنین معلولین مجاز به شرکت در هیچ یک از مشاغل عملیاتى آتش نشانى (راننده وسایط نقلیه تندروى سنگین و کاردان آتش نشان) نمى باشند.
۲– داوطلبان استخدام در مشاغل عملیاتى آتش نشانى م یبایست علاوه بر آزمون تخصصى در آزمون عملى (آزمون ارزیابى آمادگى و سلامت جسمانى) نیز شرکت نموده و حائز شرایط لازم شوند.
۳ – داوطلبان نمى توانند از مستخدمین رسمى ،ثابت و پیمانى سایر دستگاه هاى اجرایى و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
-۴ پذیرفته شدگان نهایى موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰  روز کاری پس از اعلام رسمى استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری مبنى بر حداقل هفت سال خدمت در شهردارى محل استخدام و عدم ارائه درخواست مبنى بر هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری ها و سازمان های وابسته و نیز دستگاه های اجرایى دیگر و حتى استعفا اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف از استخدام تلقى خواهد شد.
۵ – موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف- داوطلبانى که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ ۳۱ / ۶/ ۱۳۵۹ لغایت ۲۹ / ۵/ ۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکى رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل
ب- اعضای خانواده شهدا ، آزادگان ، مفقودالاثرها ، جانبازان (همسر ، فرزندان ،پدر، مادر ، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال
ج- داوطلبانى که در طول جنگ تحمیلى به اسارت دشمن بعثى و یا گرو ه های ضد انقلاب درآمده اند به میزان مدت اسارت و حضور در جبهه
د- داوطلبانى که به صورت غیر رسمى و تمام وقت در وزارتخانه ، مؤسسات و شرکت های دولتى ، بانک ها و شرکت های تحت پوشش آنها ، شرکتهای بیمه دولتى ، شهرداری ها ، مؤسسات و شرکت های تابعه و وابسته به آن مؤسسات و شرکت های دولتى که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مؤسسات و شرکت های ملى و مصادره شده و مؤسساتى که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده مى کنند، نهادهاى انقلاب اسلامى و شرکت های تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمى آنها. لازم به ذکر است سابقه خدمتى افراد در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری ها ، مشمول این بند نمى باشد ، به استثناى کارکنانى که به طور تمام وقت با پرداخت حق بیمه در شرکت های طرف قرارداد با شهرداری که تا قبل از ابتدای سال ۱۳۹۰ در واحدهاى شهردارى (براى مشاغل غیر آتش نشانى) و براى مشاغل آتش نشانى صرفا در واحد آتش نشانى شهردارى ها و یا سازمان آتش نشانى اشتغال داشته اند.
تبصره – طول مدت خدمت نظام وظیفه داوطلبان به حداکثر سن داوطلبان اضافه نخواهد شد

 

ه – داوطلب بومى: به داوطلبى گفته مى شود که حداقل دارای یکى از ویژگى های ذیل باشد
شهر محل صدور شناسنامه داوطلب یا همسر وى با شهر مورد تقاضا برای استخدامى یکى باشد داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصیلى (ابتدایى ، راهنمایى ، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالى یا متناوب در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام طى کرده باشد.
همسر و فرزندان کارمندان رسمى و پیمانى دولت و یا نیروهای مسلح
(اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهر محل خدمت فعلى یا بازنشستگى آنان با شهر محل مورد تقاضا برای استخدام یکسان باشد.
داوطلب یا پدر ، مادر و یا همسر وی ، حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند. پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاًتوسط یکى از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره ۱- مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومى بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام مى باشد.
تبصره ۲- در صورتى که شهرداری متقاضى استخدام در شهرستان یا استانى قرار داشته باشد که شهر دوطلب در آن شهرستان و یا استان واقع باشد، داوطلب به ترتیب مشمول مزایای داوطلبین بومى شهرستان و استان خواهد بود.
ج – ثبت نام و مدارک مورد نیاز

۱– داوطلبان مى توانند تنها در یک عنوان شغلى و در شهرهای مختلف استان به ترتیب اولویتى که در هنگام ثبت نام اعلام مى نمایند حداکثر تا سه گزینه محل جغرافیایى مورد تقاضا را انتخاب و از طریق سایت استانداری خراسان جنوبى به صورت اینترنتى ثبت نام کنند.
تذکر: لازم است داوطلبان قبل از ثبت نام متن آگهى را با دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ثبت نام نهایى مستلزم انجام کلیه مراحل و صرفاً دریافت شماره پرونده و کد رهگیرى از سامانه مى باشد. بدیهى است در صورت عدم دریافت کد رهگیرى در آخرین مرحله ثبت نام ، اطلاعات داوطلب ثبت نخواهد شد و هیچ گونه اعتراضى پذیرفته نخواهد شد. در صورت انصراف به هر دلیل ، امکان استرداد وجوه واریزى وجود نخواهد داشت
-۲ شروع ثبت نام از روز چهارشنبه ۲۵ / ۰۹ / ۹۴ به مدت ۷ روز از طریق پورتال اینترنتى استانداری خراسان جنوبی به آدرس ostkj.ir (پایگاه اطلاع رسانی) مى باشد.
۳ – داوطلبان استخدام مى بایست عکس پرسنلى ۳×۴ خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حداکثر ۲۰۰ کیلوبایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند.
۴ – مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ ریال (بابت هزینه ثبت نام و حق شرکت داوطلبین در آزمون تخصصى استخدام پیمانى شهردارى هاى استان خراسان جنوبى) به حساب ۰۱۰۸۱۴۰۰۵۰۰۰۱ نزد بانک ملى ایران به نام سازمان همیارى شهردارى هاى استان (ایثارگران از پرداخت ۵۰ درصد مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از واریز وجه مذکورمعاف مى باشند) و اطلاعات فیش واریزی و سایر موارد را در قسمت مربوط به پرداخت وجه ثبت نام وارد و نهایتاً پس از بررسى مجدد صحت اطلاعات درج شده و  تأیید مراتب توسط سایت ، لازم است شماره رهگیری خود را برای پیگیری مراحل بعدی آزمون یاداشت نمایند. داوطلبین توجه داشته باشند چون ارائه شماره رهگیرى و فیش واریزى به هنگام مراجعه براى اخذ کارت ورود به جلسه و حضور در آزمون الزامى مى باشد در حفظ و نگهدارى آن کوشا باشند.
۵ – کارت ورود به جلسه آزمون استخدام روزهاى ۹۴/۱۰/۰۵ لغایت ۰۷ / ۱۰ / ۹۴ از طریق وب سایت ثبت نام به داوطلبان ارائه مى شود.
۶ – زمان برگزاری آزمون جمعه مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۹۴ ساعت ۹ صبح است و آدرس دقیق محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهدشد.
۷ – مدارک مورد نیاز جهت اسکن در سایت ثبت نام به شرح ذیل مى باشد:
تکمیل فرم درخواست شغل  عکس پرسنلی (در خصوص بانوان رعایت حجاب اسلامی الزامی می باشد) تصویر فیش واریزی بابت هزینه ثبت نام
نکات مهم
شماره تلفن هاى ثابت و همراه اخذ شده از داوطلب در فرم ثبت نام در تمامى مراحل آزمون و پس از آن به منظور اطلاع رسانى هاى لازم مورد استفاده قرارمى گیرد. لذا در ثبت صحیح شماره تماس دقت نمایید و داوطلب خود آمادگى پاسخگویى از طریق شماره هاى اعلامى را داشته باشند
لازم است داوطلب با مراجعه به وب سایت ثبت نام آزمون آخرین اطلاعیه هاى مرتبط با این آزمون را دریافت نماید.
لازم است داوطلبین با توجه به تاثیر نوع بومى داوطلب (شهر و یا شهرستان) در نمره نهایى ، به هنگام ثبت نام نهایت دقت را در انتخاب گزینه هاى تعیین شده داشته باشند.
د– مواد آزمون تخصصى
آزمون تخصصى در هر رشته شغلى به صورت چهارگزینه ای و به تعداد ۱۲۰ سوال شامل ۹۰ سوال به صورت کاربردی و تخصصى در شغل مربوط و ۳۰ سوال برای سنجش هوش، سرعت، دقت و استعداد یادگیری با احتساب نمره منفى مى باشد.(سقف امتیاز آزمون ۱۰۰ مى باشد و به ازاى هر سه پاسخ غلط یک نمره منفى در نظر گرفته مى شود)

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی شهرداری ها
نمونه سوالات تخصصی شهرداری‌ها بر حسب رشته شغلی شما

جهت دانلود نمونه سوالات سازمان آتش نشانی کلیک نمایید

ه – اعلام نتایج
اسامى داوطلبان پذیرفته شده به تعداد حداکثر سه برابر ظرفیت پذیرش در هر رشته شغلی و در هر شهرداری برای شرکت در مصاحبه یا آزمون عملى (حسب رشته شغلى ) در سایت رسمى استانداری خراسان جنوبى به آدرس ostkj.ir بعد از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.
و- تذکرات
۱ – پنج درصد ( ۵ درصد ) سهمیه استخدامى به ایثارگران و خانواده های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ، آزادگان کمتر از یک سال اسارت و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان و همسر و فرزندان آنان و خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد. انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده ( ۵ درصد) به ترتیب امتیاز کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که حدنصاب لازم در آزمون تخصصى و موفقیت در مصاحبه یا مراحل آزمون عملى (حسب رشته شغلى) را کسب نموده باشند، اعمال خواهد شد
-۲ استانداری مى تواند حداکثر ده درصد ( ۱۰ درصد) نیازهای استخدامى در مشاغل آتش نشانى شهرداری ها را به قهرمانان ورزشى مشمولین ماده دو آیین نامه تسهیلات تشویقى رتبه اول تا سوم مصوب ۱۳۷۶ هیئت وزیران(قهرمان مسابقات المپیک ، جهانى ، آسیایى ، دانشجویان جهان و قهرمانى کشور ) که به تأیید وزارت ورزش و جوانان مى رسد ، در آت ش نشانى به شرط داشتن شرایط عمومى ورود به خدمت و اخذ حدنصا از آزمون تخصصى و آزمون عملى اختصاص دهد.
-۳ معلولین عادی به شرط کسب حدنصاب امتیاز لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره نهایی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوط به سهمیه های استخدامی استان برخوردار خواهند بود.
۴ – داوطلبان شاغل در شهرداری ها ، مشروط به دارا بودن سابقه پرداخت بیمه توسط شهردارى و همچنین داوطلبان شاغل در سازمان آتش نشانى شهرداری ها (صرفا براى داوطلبین مشاغل آتش نشانى) تا ۱۲۰ روزقبل از تاریخ برگزاری آزمون تخصصى و کتبى با رعایت مفاد دستورالعمل آزمون از اولویت استخدام برخوردارند.
-۵ دهیاران ، شهرداران ، فرزندان کارکنان فوت شده حین خدمت در شهرداری یا سازمان های وابسته ، یا فرزندان کارکنان از کارافتاده کلى دائم حین خدمت در شهرداری یا سازمان های وابسته ، افراد بومى شهر ، شهرستان و استان شهر متقاضى با رعایت مفاد دستورالعمل آزمون از اولویت استخدام برخوردارند.
-۶ نمره نهایى داوطلب در کلیه مشاغل (به جز آتش نشانى) از مجموع امتیاز آزمون تخصصى با »ضریب «۲ و امتیاز مصاحبه با »ضریب «۱ محاسبه م ى شود
۷ – نمره نهایى داوطلب در مشاغل آتش نشانى از مجموع امتیاز آزمون تخصصى با »ضریب «۱ و امتیاز آزمون عملى با »ضریب «۲ محاسبه مى شود.
۸ – در صورت مساوی بودن امتیاز کسب شده داوطلبان، اولویت معرفى به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی شهردارى و بومى شهر ، شهرستان واستان مى باشد.
۹ – داوطلبان م ى توانند حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام نتایج ، اعتراض خود را کتبا به استانداری برای بررسى و اعلام نظر ارائه نمایند. پس از مدت مذکور به اعتراض داوطلبان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱۰ – چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع اعلام نموده یا فاقد شرایط مندرج در آگهى باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشى از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهى و یا ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. در این صورت خسارت و هزینه تحمیل شده برابر مقررات از داوطلب اخذ خواهد شد.
۱۱ – به مدارک ارسالى توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلى پایی ن تر از مقاطع تحصیلى اعلام  شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک تحصیلى اخذ شده در در رشته های غیر مرتبط و یا متفاوت با آنچه در شرایط احراز مشاغل قید شده است و همچنین مدارک معادل ( به استثنای دارندگان مدارک تحصیلى معادل صادره از دانشگاه ها و مؤسس ه های آموزش عالى کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شد ه اند و گواهى مبنى بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمى دارند) ترتیب اثرداده نخواهد شد.
-۱۲ انتخاب نهایى پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون تخصصى و مصاحبه یا آزمون عملى (حسب رشته شغلى) و گزینش تا سقف ظرفیت پذیرش یا تعداد مورد نیاز و با رعایت شرایط و ضوابط تعریف شده صورت خواهد گرفت.

*جهت بزرگنمایی بر روی جدول کلیک نمایید.

10 دیدگاه برای نوشته «استخدام پیمانی در شهرداری طبس»

 1. دوستان لطفا گول چنین آگهی های استخدامی رو نخورن . تمام کسانی که قراره برن سر کار از قبل مشخص هستند. پارتی بازی بیداد میکنه

 2. سلام
  این سهمیه ای که گذاشتین شامل بنده که فرزنده ایثارگر هستم هم میشه؟؟؟؟

  پنج درصد ( ۵ درصد ) سهمیه استخدامى به ایثارگران و خانواده های آنان شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان ،

 3. پارتی بازی در استخدام های شهرداری زیاده تا جایی که *****و … باشند نوبت به بقیه نمی رسه سنوات گذشته که اینچنین بوده

 4. با عرض سلام و خسته نباشید.ببخشید میخواستم بپرسم این فرم درخواست شغل رو باید از کجا تهیه کنیم؟؟؟ از شهرداری ها یا از داخل سایت باید پرینت بگیریم؟؟؟

  1. سلام بر شما؛
   همانطور که در اطلاعیه آمده:
   شروع ثبت نام از روز چهارشنبه ۲۵ / ۰۹ / ۹۴ به مدت ۷ روز از طریق پورتال اینترنتى استانداری خراسان جنوبی به آدرس ostkj.ir (پایگاه اطلاع رسانی) مى باشد.

   فرم ثبت نام نیز در مدت ثبت نام باید در سایت ostkj.ir تکمیل شود.

   1. بله اطلاعیه را مطالعه کردم ولی داخل اطلاعیه نوشته شده بود مدارک مورد نیاز برای اسکن:عکس پرسنلی-فیش بانکی و فرم درخواست شغلی.
    پس اگر فرم درخواست شغلی را باید در سایت تکمیل کنیم پس طبیعتا دیگه نیزای به اسکن نداره.درسته؟؟!!!

    1. حتما جایی برای اسکن داره
     با موبایل از مدارکتون عکس بگیرین و اندازش تو فتوشاپ درست کنید و بفرستین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + سیزده =