طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

مهندس داوود بخشایی - رئیس جهاد کشاورزی طبس

صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی طبس تسهیلات گرفتند

مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی طبس ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال تسهیلات با کارمزد ۴ درصد دریافت کردند.

به گزارش طبس نیوز، داوود بخشایی افزود: از محل پروژه مشترک دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید ۱۵ صندوق اعتباری خرد زنان روستایی در شهرستان طبس تشکیل شد.

وی ادامه داد: به منظور توسعه اشتغال و کمک به اقتصاد خانوار روستایی زنان عضو صندوق، ۱۵۰ میلیون ریال تسهیلات با کارمزد چهار درصد توسط صندوق کارآفرینی امید برای هر صندوق پرداخت شد.

مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت: توانمندسازی جامعه محلی از طریق ایجاد بستری مناسب برای مشارکت جمعی زنان در قالب گروه های اعتبار- پس انداز، ارتقاء مهارت‌های فردی و اجتماعی زنان روستایی از طریق برنامه‌های آموزشی، تجهیز پس انداز خانوارهای روستایی در جهت تامین مالی فعالیت های درآمدزا و افزایش درآمد خانوارهای کم درآمد از طریق پرداخت وام های کوچک برای انجام فعالیت های درآمدزا از اهداف ایجاد صندوق‌های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری در کشور است.