قابل توجه آقای نماینده مردم:مگه از مردم شهرهای دیگه ایران که میخوان از جائی انتزاع بشن نظر سنجی میکنن که بخوان از مردم طبس نظر سنجی بعمل بیآد!!؟آقاجان این سناریو از قبل طراحی شده و الان اینا اجراکننده هستن و باید این کار انجام بشه!حالا اگه همه مردم طبس هم بیان اعتراض کنن هیچ فایده ای نداره!! گوش اگر گوش منو ناله اگر ناله ی تو – آنچه البته به جائی نرسد فریاد است!!