طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

فیلم/ نظر مردم و مسئولین طبس در مورد نمایش میدانی غدیر

نظر مردم و مسئولین طبس در مورد نمایش میدانی غدیر.

فیلم: