طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

از شایعه تا واقعیت/مزایده زمین های شهرداری و گرانی های اخیر

شهردار طبس گفت: قیمت گذاری زمین طبق قانون و توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است.

️به گزارش طبس نیوز، مجید بهارستانی یزدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار طبس نیوز گفت: طبق مجوزی که هر زمینی دارد چه مسکونی، تجاری و یا زراعی ما از کارشناس رسمی دادگستری استعلام قیمت می کنیم.

وی بیان کرد: برای هر چیزی که قرار است توسط شهرداری فروخته شود مزایده و برای هر آنچه قرار است خریداری شود باید مناقصه برگزار شود و ما نیز بر اساس قانون عمل کردیم.

وی با گلایه از برخی جوسازی ها و شایعات در خصوص مزایده زمین های شهرداری، ابراز داشت: شهرداری سازمانی نیست که در زمین و قیمت گذاری آن دخل و تصرفی داشته باشد و من اطمینان میدهم کارشناسان نیز ۵ درصد از قیمت روز آنجا کمتر قیمت گذاری کردند.

وی بیان کرد: سال گذشته چند قطعه زمین به صورت پراکنده داشتیم و به مزایده گذاشتیم و علت این بود که نقاط پر و خالی شهر از بلاتکلیفی دربیاید و شهر شکل منسجمی پیدا کند.

شهردارطبس افزود: اکنون تنها زمین هایی که در اختیار داریم زمین های کنار مجتمع توریستی است که آن نیز جریاناتی داشت که بر اساس آن در سال های گذشته سرمایه گذاری پول های مردم را گرفت و فرار کرد و بانک زمین ها را برای مزایده گذاشت و ما دوباره خودمان آنها را خریدیم که ۷۵۰ میلیون آن پاس شد و ۱۵۰ میلیون دیگر، به بانک بدهکاریم.

بهارستانی یزدی گفت: هم اکنون ۱۰۰ قطعه زمین مسکونی و ۲۵ قطعه تجاری در کنار مجتمع توریستی که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ و ۳۵۰ متر است به مزایده گذاشتیم که قیمت هر متر را حدود ۶۰۰ هزار تومان قرار دادند.

شهردار طبس تاکید کرد: اگر تاکنون زمینی فروختیم صرف کارهای عمرانی شهر شده و پولی دستمان را نگرفته یا خیلی به ندرت، چون با مزایده زمین در واقع بدهی هایی که به پیمانکاران داریم را پاس می کنیم.

وی بیان کرد: برخی پیمانکاران حدود دو میلیارد تومان طلب ما هستند و ما شاید توانستیم فقط ۲۰۰ میلیون از بدهی خود را پرداخت کنیم که از صبر همه آنها تشکر و قدردانی میکنم.

بهارستانی یزدی گفت: بودجه سال گذشته ۲۴ میلیارد تومان بود که حدود ۱۰ میلیارد پول به دست ما رسیده و مابقی آن بصورت تهاتری بود.

شایعه تا واقعیت

️مزایده زمین های شهرداری و گرانی های اخیر

شهردار طبس گفت: قیمت گذاری طبق قانون و توسط کارشناسان رسمی دادگستری صورت گرفته است.

به گزارش طبس نیوز، مجید بهارستانی یزدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار طبس نیوز گفت: طبق مجوزی که هر زمینی دارد چه مسکونی، تجاری و یا زراعی ما از کارشناس رسمی دادگستری استعلام قیمت می کنیم.

وی بیان کرد: برای هر چیزی که قرار است توسط شهرداری فروخته شود مزایده و برای هر آنچه قرار است خریداری شود باید مناقصه برگزار شود و ما نیز بر اساس قانون عمل کردیم.

وی با گلایه از برخی جوسازی ها و شایعات در خصوص مزایده زمین های شهرداری، ابراز داشت: شهرداری سازمانی نیست که در زمین و قیمت گذاری آن دخل و تصرفی داشته باشد و من اطمینان میدهم کارشناسان نیز ۵ درصد از قیمت روز آنجا کمتر قیمت گذاری کردند.

وی بیان کرد: سال گذشته چند قطعه زمین به صورت پراکنده داشتیم و به مزایده گذاشتیم و علت این بود که نقاط پر و خالی شهر از بلاتکلیفی دربیاید و شهر شکل منسجمی پیدا کند.

شهردارطبس افزود: اکنون تنها زمین هایی که در اختیار داریم زمین های کنار مجتمع توریستی است که آن نیز جریاناتی داشت که بر اساس آن در سال های گذشته سرمایه گذاری پول های مردم را گرفت و فرار کرد و بانک زمین ها را برای مزایده گذاشت و ما دوباره خودمان آنها را خریدیم که ۷۵۰ میلیون آن پاس شد و ۱۵۰ میلیون دیگر، به بانک بدهکاریم.

بهارستانی یزدی گفت: هم اکنون ۱۰۰ قطعه زمین مسکونی و ۲۵ قطعه تجاری در کنار مجتمع توریستی که بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ و ۳۵۰ متر است به مزایده گذاشتیم که قیمت هر متر را حدود ۶۰۰ هزار تومان قرار دادند.

شهردار طبس تاکید کرد: اگر تاکنون زمینی فروختیم صرف کارهای عمرانی شهر شده و پولی دستمان را نگرفته یا خیلی به ندرت، چون با مزایده زمین در واقع بدهی هایی که به پیمانکاران داریم را پاس می کنیم.

وی بیان کرد: برخی پیمانکاران حدود دو میلیارد تومان طلب ما هستند و ما شاید توانستیم فقط ۲۰۰ میلیون از بدهی خود را پرداخت کنیم که از صبر همه آنها تشکر و قدردانی میکنم.

بهارستانی یزدی گفت: بودجه سال گذشته ۲۴ میلیارد تومان بود که حدود ۱۰ میلیارد پول به دست ما رسیده و مابقی آن بصورت تهاتری بود.