لطفا بفرمایید در مدت ۱۰ ساله حضور طبس در استان یزد کدام جاده شهرستان دو طرفه شد و چند کیلومتر به راه های شهرستان اضافه شد که فرمودید در حوزه راه اقدام کم نظیر شد…جز کشته شدن جمعی از همشهریان عزیز در محور طبس یزد بر اثر ماموریت های پر شمار به یزد(از جمله مرحوم شفایی از شبکه بهداشت طبس)از این استان به ان استان و طرح مبحث نخ نمای الحاق و انتزاع جز دلسردی مقامات استانی فایده لی ندارد…ضمنا لطفا از رهبری هزینه نفرمایید.شان رهبری عزیزمان بالاتر از این هاست که در مبحث الحاق و انتزاع شهرستان ها ورود پیدا کنند و اینکه اقا قلبا راضی نیستند هم در حد یک ادعا و نقل قول از ایشان است از یک فرد و کسی نشنیده است شما بنشینید در یزد زندگی کنید و بین طبسی ها اختلاف نیندازید