طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

ثبت روز تلخ کرونایی طبس

طبس نیوز؛ شهرستان طبس با عددی عجیب و با فاصله بسیار از روزهای پیشین با ثبت ۴۱ مبتلا و سه فوت تنها در ۲۴ ساعت گذشته شاهد تلخ ترین روز خود بود.

ساره نجفی_طبس نیوز؛ چه بسا آمار بیش از این باشند و بسیاری هنوز از وجود این بیماری در خود خبر ندارند یا اینکه برای تست اقدام نکردند.

اما در این میان شهادت نخستین شهید راه سلامت شهرستان طبس شهید کاظم احمدی نیز خبری دردناک همچون فوت سایر عزیزان بود.

وی در حال خدمت، درگیر بیماری کرونا شد و در نهایت پس از چندین روز رنج و تحمل، بدون هیچ زمینه بیماری در سن ۳۹ سالگی و پس از ۱۱ سال خدمت آسمانی شد که از او سه فرزند به یادگار مانده است.

این اخبار در این اوضاع پیچیده اقتصادی بسیار قابل تامل است شاید در هیچ زمانی این چنین تجربه تلخی را گذر نکرده باشیم.

میطلبد که مسئولین آستین همت بالا زنند و جلسات فوری برای برون رفت از این اوضاع تشکیل دهند تعطیلی ها بیشتر لحاظ شود ورودی شهرها به ویژه برای گردشگران به طور کلی ممنوع شود و دستگاه های اجرایی مقررات سنگین تری برای کارمندان و آمد و شد ارباب رجوع در نظر بگیرند.

به لطف فضای مجازی، تلفن و همه امکانات دیگر نیاز به مراجعات حضوری از ۱۰۰ به یک رسیده پس امکان دورکاری هم بیشتر می شود.

امیدواریم مردم عزیز و دلسوز با رعایت ماسک زدن، شستن دست، ماندن در منزل، قطع آمد و شدها و دید و بازدیدها به یاری خودشان عزیزانشان و کادر خسته و مظلوم پزشکی بشتابند.

روح شهید مدافع سلامت طبس شهید کاظم احمدی شاد و قرین رحمت الهی