مناقصه اجرای بخشی از عملیات محوطه‌سازی فاز اول سایت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله‌ای

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی همزمان، به پیمانکار دارای صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی (حداقل پایه ۵ در رشته راه) با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می‌توانند جهت دریافت اسناد مربوطه از تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ تا ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق این سامانه انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

موضوع مناقصه محل اجرا نوع قرارداد مدت پیمان مبلغ برآورد (ریال) براساس فهارس بهای سال ۱۴۰۲ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)
اجرای بخشی از عملیات محوطه سازی فاز اول سایت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

(به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۴۷۲۰۰۰۰۰۰۵)

بیرجند فهرست بهایی ۸ ماه ۱۰۹٬۱۴۲٬۰۰۶٬۹۳۰ ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

 

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات عمرانی – اعتبارات تخصیصی نقدی و اسناد خزانه اسلامی

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۳ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۳ روز شنبه تاریخ  ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت ۸ صبح روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:

آدرس: بلوار مدرس – چهارراه سیلو – خیایان امام موسی صدر شرقی – تلفن ۰۵۶۳۲۴۶۲۱۲۱


شناسه آگهی: ۱۵۳۶۲۵۶
شناسه انتشار: ۵۴۱۲
شماره م / الف: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − نه =